CARD MÀN HÌNH

mới
n210-gigabyte
Model: 1gb - 64bit - d3
80.000 đ
en210-asus
Model: 1gb - 64bit - d3
80.000 đ
gt-630-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
180.000 đ
gt420-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
180.000 đ
gigabyte-420-2gb-128-bit-ddr3
Model: 2gb - 128 bit DDR3
180.000 đ
gv-n730d5oc-1gi
Model: GV-N730D5OC-1GI
200.000 đ
gt730-d3-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
300.000 đ
gt730-d5-gigabyte-7-2018
Model: 2gb - 128bit - d5
300.000 đ
gt-630-asus
Model: 2gb - 128bit - d3
300.000 đ
vga-msi-6670-1g-128b-r3
Model: MSI 6670 1G 128B R3
500.000 đ
r7730-msi
Model: 1gb - 128bit - d5
550.000 đ
vga-zotac-gtx650-1gb-ddr5-full-game
Model: GTX 650 ( 1gb - D5 )
700.000 đ
«12»